naar boven

Oorlogsmonumenten in Groningen

In het verlengde van de Kunst op Straat prijs 2020 waarbij we langs een aantal kunstwerken in de openbare ruimte in de stad Groningen trokken, trokken we deze keer met presentator Albert Westerhof langs een aantal oorlogsmonumenten in de stad.
Dit in het kader van de 4-5 mei viering. Door middel van film en animatie maken we de verborgen kunstwerken in de Folkingestraat zichtbaar.

Oorlogsmonumenten in groningen

Onderdeel van een pakket aan edits voor social media.