naar boven

Henk Helmantel

Henk Helmantel is in het noorden en ver daar buiten een bekende schilder. Hij staat vooral bekend om zijn stillevens en schilderijen van kerken in de hele omgeving. Wij zijn uitgenodigd in zijn atelier, huis en eigen museum om een video portret van hem te maken.

Vanuit basisscholen zijn er regelmatig excursies naar het museum. Als voorbereiding op dit bezoek heeft het museum een lespakket voor de leerlingen samen gesteld. Wij waren verantwoordelijk voor de introductiefilm; een korte, wervende film waarin we een tipje van de sluier van Henk en zijn werk oplichten.

Educatieve film Henk Helmantel

Voor museum Helmantel produceerden we begin 2023 een educatieve film voor het basisonderwijs in de regio Groningen.