naar boven

De Plantage van onze Voorouders

Voor de nieuwe voorstelling van Orkater is ons gevraagt om de trailer te maken. De keer gaat het om de “Plantage van onze Voorouders”

Het verhaal van de zoektocht van twee vrouwen met een compleet verschillende achtergrond, beide in suriname, die de beide kanten van een slavernij verleden belichten. Hun ontmoeting is het begin van een zoektocht waarin ze elkaar spiegelen, confronteren en bevragen. Samen gaan ze terug naar een gedeeld verleden, naar de plantage Tout Lui Faut in Suriname, de plek die hun voorouders verbindt. Steeds meer wordt duidelijk hoe de historische ongelijkheid tussen de vrouwen doorwerkt in het heden.

“Alhoewel het bewustzijn over de Nederlands koloniale geschiedenis de laatste jaren groeit, is het gesprek over wat het persoonlijk nog altijd teweeg brengt nog maar net begonnen. We willen met deze voorstelling perspectieven delen en bevragen om te kunnen verbinden en uiteindelijk te helen.” – Manoushka Zeegelaar Breeveld

Trailer De Plantage

Naar de bekroonde podcast